Fossa Eugenia

×
Fossa Eugenia > Research & Development

Research & Development

bewuste investering

Innovatie en functionele eisen zijn tegenwoordig sleutelbegrippen binnen de tuinbouw. Fossa Eugenia investeert daarom bewust in Research & Development (€2.500.000,--). Nieuwe teeltmethoden, bewust omgaan met energie en duurzame innovaties binnen bedrijfssystemen. Fossa Eugenia stelt zich ten doel een goed product nog beter en kosteneffectiever te maken.

ontwikkeling

Fossa Eugenia biedt een uitgebreid leerprogramma op divers gebied. Doel van het leerprogramma is het teelttechnisch kennisniveau van de individuele leden up-to-date te houden maar ook de vaardigheden als ondernemer verder te ontwikkelen.

VOORBEELDEN
• Kadercursussen
• Managementcursussen
• Cursussen op het gebied van bedrijfseconomie
• Certificeringscursussen
• Scoutingcursussen
• Corporate Performance Management cursussen