Fossa Eugenia

×
Producten > Certificeringen

Certificeringen

EEN GEZONDE BASIS
De waarde die Fossa Eugenia hecht aan kwaliteit zit ingebakken in het DNA van de telers. Als extra garantie heeft de telersgroep zich aangesloten bij diverse certificerende instanties. Hierdoor zijn er intensieve interne en externe productcontroles.

DRIEVOUDIGE KWALITEITSGARANTIE: KWALITEIT, MILIEU, ZUIVERHEID
De voortdurende inspanningen voor kwaliteit, milieu en zuiverheid worden sinds 1997 bevestigd door de certificering met het “TÜV-kwaliteitszegel voor hoogwaardige groenten”. Naast de periodieke TÜV-onderzoeken worden de producten van Fossa Eugenia ook permanent gecontroleerd door de kwaliteitscontroleurs van  Agro Quality Support. De belangrijkste productbeoordeling vindt echter dagelijks plaats op de markt. Daaruit kan de beste kwaliteitsgarantie voor de producten van Fossa Eugenia worden afgeleid: Uw beoordeling.

AQS

AGRO QUALITY SUPPORT

Naast de onaangekondigde TÜV controlles worden alle telers van Fossa Eugenia wekelijks door kwaliteitscontroleurs van Agro Quality Support Nederland B.V. (AQS) getest.

AQS is opgericht door het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB: www.kcb.nl) voor Groenten en Fruit en is als onafhankelijke inspectie-instelling actief in de agro-en foodsector.

AQS verleent een uitgebreid pakket diensten aan teelt-, handels- en grootwinkelbedrijven, en aan sorteer- en pakstations. De diensten variëren van kwaliteitsbeoordelingen van verse groenten en fruit tot systeembeoordelingen in het kader van kwaliteits- en hygiënezorg.

EU Organic/BIO

Certificatie Biologische productie en handel

Biologische landbouw is een sector van de Europese landbouw die de laatste jaren een constante groei heeft doorgemaakt. Biologische landbouw levert een bijdrage aan biodiversiteit, aan de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en het helpt bij de ontwikkeling van plattelandsgebieden.

Verordening (EG) nr. 834/2007

Deze EU verordening stelt het juridische raamwerk voor alle niveaus van productie, distributie, toezicht en etikettering van biologische producten die in de EU kunnen worden aangeboden en verhandeld.

Vanaf 1 juli 2010 introduceerde de EU een nieuw Biologisch logo ter bescherming van de consument en als waarborg voor naleving van de regelgeving op het gebied van biologische landbouw.

Fossa Eugenia

In 2012 is Bio Brothers VOF als eerste producent van telersvereniging Fossa Eugeniana, BIO-gecertificeerd door SKAL (NL-BIO-01).  Sinds oktober 2012 is ook Fossa Eugenia BV gecertificeerd door SKAL. Deze certificering stelt ons in staat om de productie en handel in biologische producten verder uit te breiden. Sinds 2014 is de gehele kruidenproductie van Especia BV ook BIO gecertificeerd.

[DOWNLOAD CERTIFICAAT FOSSA EUGENIA]

GLOBALG.A.P.

de europese retailrichtlijnen voor agrarische producten

De hedendaagse consument rekent erop dat het voedsel dat hij koopt veilig is. Niet voor niets dat o.a. supermarkten voedselveiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Tegenwoordig is GLOBALG.A.P dé Europese overkoepelende norm voor voedselveiligheid in de primaire sector.

IFS & BRC

kruiden en tomaten

IFS en BRC stellen de hoogst mogelijke eisen aan management en productie in relatie tot voedselveiligheid en kwaliteit.

Alle kruiden en kleinverpakte tomaten die geproduceerd worden door de telers van Fossa Eugenia zijn IFS-gecertificeerd. Naast het IFS-certificaat hebben de kruiden ook het BRC-certificaat. Dit certificaat wordt uitgegeven door het Britisch Retail Consortium en vormt dé norm voor levering van private label producten aan het Verenigd Koninkrijk.
 

IFS Broker

gecertificeerd verkoop organisatie

Sinds de winter van 2010 is Fossa Eugenia als verkooporganisatie gecertificeerd volgens de IFS Broker Standaard en mag daardoor rechtstreeks leveren aan Duitse grootwinkelbedrijven. IFS Broker is een variant van de IFS Food Standaard, dit is een standaard voor verkooporganisaties die geen opslag-, verpak- of ompakactiviteiten uitvoeren, maar vanuit een kantoor opereren. [DOWNLOAD CERTIFICAAT]

iso 9001

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Alle telers die zijn aangesloten bij Fossa Eugenia zijn ISO 9001 gecertificeerd. Deze ISO-certificatie stelt hoge eisen aan het gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem. Met deze ISO-certificering  verhoogt Fossa Eugenia de klanttevredenheid. ISO-normen worden ook gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de eisen van klanten, aan die van de eigen organisatie en aan wet- en regelgeving.

Sinds de tweede helft van de jaren ‘90 heeft de tomatenteelt in Nederland een revolutie doorgemaakt. Dit is te danken aan een moderne manier van telen, biologische gewasbestrijding en nieuwe hoogwaardige variëteiten.

De trostomaten van Fossa Eugenia zijn hiervan een goed voorbeeld:
• ze hebben een mooie donkerrode kleur
• een uitgebalanceerde zoet/zuur-verhouding
• en ze zijn stevig en sappig

[DOWNLOAD CERTIFICAAT]

Milieukeur

Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema's.

Algemene thema's Milieukeur
 • Arbeidsomstandigheden
 • Emissie broeikasgassen
 • Energie en watergebruik
 • Grondstoffen
 • Schadelijke stoffen, fijn stof
 • Verpakking en afval
Specifieke thema's Milieukeur agro/food
 • Biodiversiteit
 • Diervoeders
 • Dierenwelzijn
 • Gewasbescherming
 • Mineralen/meststoffen
 • Natuur en landschap

De grootste winst van Milieukeur gecertificeerde producten en diensten is uiteraard de verduurzaming ervan. Ze zijn aantoonbaar duurzamer dan andere en van grote waarde voor duurzaam inkopen. Organisaties die duurzaamheidsaspecten willen laten meespelen bij hun inkoopprocessen hebben met Milieukeur een duidelijk kompas in handen. Organisaties die duurzaam inkopen, stimuleren hun toeleveranciers tot duurzamer ondernemen.

QS

‘qualität und sicherheit’

Om ook  Duitse klanten een kwaliteitsgarantie te kunnen bieden, zijn de telers van Fossa Eugenia bovendien QS-gecertificeerd. QS is een specifieke Duitse standaard voor de primaire sector. Deze certificering is opgezet door een samenwerking van zes grote Duitse ondernemingen. Het doel is: veilige en kwalitatief hoogwaardige producten bieden

RIK Certificering

Fossa Eugenia heeft een zorgsysteem voor productkwaliteit, dat voldoet aan de eisen van het RIK (KCB Certificatie). Op deze manier voldoen we aan de eisen van de KCB-kwaliteitscode. Dit wordt op regelmatige basis middels een audit gecontroleerd.

Audit

RIK-deelnemers krijgen jaarlijks een bedrijfsaudit. Tijdens de audit wordt gecontroleerd of nog aan de eisen van de KCB-kwaliteitscode wordt voldaan. Daar wij als telersvereniging ook onze teeltbedrijven onder de RIK-erkenning hebben gebracht, worden deze als onderdeel van de audit ook door KCB bezocht en gecontroleerd.

[DOWNLOAD CERTIFICAAT]

Tesco Nurture

meer aandacht voor milieu, sociale en ethische verantwoordelijkheden

TESCO’s Nurture Standaard is opgesteld voor telers (primaire productie) die hun producten aan TESCO
(UK) leveren. De standaard is door TESCO zelf opgesteld en behelst o.a. jaarlijkse inspecties door geaccrediteerde instellingen namens CMi. De Nurture Standaard is een certificaat dat gezien kan worden als ‘GlobalGAP +’, geheel gericht op de visie van TESCO. In vergelijking met de GlobalGAP, wordt in de Nurture Standaard vooral meer aandacht gegeven aan eisen op gebied van milieu en op sociale en ethische verantwoordelijkheid. Bij telersvereniging Fossa Eugenia, zijn de aardbeien van BrookBerries en de Venkel van Litjens Venkel gecertificeerd tegen de Nurture Standaard.

TüV

kwaliteitszegel

Onze telers leveren continu topprestaties voor kwaliteit, milieu en zuiverheid.
Die kwaliteit is sinds 1997 gedocumenteerd met de certificering van het TÜV-kwaliteitszegel voor hoogwaardige groenten.
Naast de periodieke TÜV-onderzoeken worden de producten van Fossa Eugenia ook permanent gecontroleerd door de kwaliteitscontroleurs van Agro Quality Support.